خرید دستبند نصیحت رهبر حزب مخالف ترکیه به اردوغان

 ˈکمال قلیچدار اوغلوˈ رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در واکنش به فساد مالی در دستگاه های دولتی گفت : با این رسوایی، نصیحت من به نخست وزیر این است که یا از کشور فرار کند و یا از سمت خود استعفا کند.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈ حریتˈ ، رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت در مجلس ملی ترکیه، افزود: آیا نخست وزیر حیا نمی کند؟ کسی که از مردم خود دزدی می کند نمی تواند در قدرت بماند، درست نیست نخست وزیر کشور دزد باشد.قلیچدار اوغلو گفت: اردوغان در ابتدای گشوده شدن پرونده فساد مالی گفته بود کسانی که پرونده فساد را گشوده اند با متهم کردن پسرم، مرا هدف قرار داده اند ولی با گذشت زمان مردم ترکیه دیدند که اردوغان با بهره گیری از امکانات دولتی برای سرپوش گذاشتن به فساد مالی اطرافیان خود تلاش می کند.وی گفت : نخست وزیر ترکیه برای رهایی از تبعات پرونده به سرعت تغییرات گسترده ای را در دادستانی، پلیس ، نیروهای امنیتی و به نوعی در همه نهادهایی که پیگیر این پرونده بودند اجرا کرد و حتی قبل از هر اقدامی از مدیر اداره امنیت استانبول خواسته بود دستورات قضایی در این پرونده را اجرا نکند.رهبر حزب مخالف ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه را به تلاش برای از بین بردن همه اسناد و مدارک اثبات پرونده فساد متهم کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید