خرید دستبند نتایج گزارش تفحص از صنعت چای در آینده نزدیک

عضوهیئت رئیسه تحقیق و تفحص از سازمان چای با بیان اینکه این هیئت در حال جمع بندی آخرین اطلاعات است، گفت در جلسات برگزار شده مقرر شد تا گزارش های بدست آمده رسانه ای نشود تا بعداز رسیدن به جمع بندی نهایی در آینده نزدیک اطلاع رسانی شود. عباس پاپی زاده بالنگان در گفت و گو با خانه ملت درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از سازمان چای، گفت: به منظور تحقیق و تفحص از سازمان چای گروه های کارشناسی  تشکیل شده اند و  چندین جلسه در این رابطه برگزار شده است.نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی به دعوت استاندار سابق گیلان در جلسات برگزار شده در خصوص تحقیق و تفحص از صنعت چای اشاره کرد و افزود: در جلسات برگزار شده هیئت تحقیق و تفحص از سازمان چای استاندار سابق گیلان برای پاسخگویی به برخی موارد دعوت و  پاسخ های مناسبی از سوی وی ارائه شد.عضوهیئت رئیسه تحقیق و تفحص از سازمان چای با بیان اینکه  این هیئت در حال جمع بندی آخرین اطلاعات است، تصریح کرد:  در جلسات برگزار شده مقرر شد تا  گزارش های بدست آمده رسانه ای نشود  بعداز جمع بندی اطلاعات به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید