خرید دستبند مطهرِی: به دادگاه نرفتم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه احضار من به دادگاه بدون استعلام از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بود غیرقانونی بود، گفت: بر اساس قانون اول دادگاه باید از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام می‌کرد و اگر نطق من خارج از وظایف نمایندگی بود آن موقع احضاریه می‌فرستاد.علی مطهری امروز در جمع خبرنگاران گفت: برگه احضاریه برای من آمد و آنرا دیدم اما بعد آن را به آقای ابوترابی فرد که رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است دادم و وی گفت که این نامه نباید پیش شما می‌آمد.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: آقای ابوترابی برگه احضاریه دادگاه را از من گرفت و گفت دادگستری تهران پاسخ نامه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را داده و ما باید با آنها مکاتبه کنیم، از این رو من دیگر خبر ندارم که موضو ع احضار بنده به کجا رسید.وی با بیان اینکه من دوشنبه این هفته به دادگاه نرفتم، تصریح کرد: قطعا اصل احضار غیرقانونی بود و من هم نباید می‌رفتم.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بر اساس قانون اول دادگاه باید از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام می‌کرد و اگر نطق من خارج از وظایف نمایندگی بود آن موقع احضاریه می‌فرستادند ولی چون بدون استعلام بنده را احضار کرده بودند این اقدام غیرقانونی بود و من نباید می‌رفتم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید