خرید دستبند مشارکت قوا شرط تحقق‌ اقتصادمقاومتی

رئیس مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی با مشارکت سه قوه امکان پذیر است.به گزارش تسنیم، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر در پاسخ به سوالی در خصوص اقتصاد مقاومتی و نقش قوا در این زمینه گفت: رسانه‌ها نقش بسیار موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.وی افزود: توازن آرا و تعامل افکار می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر باشد.رئیس مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر انقلاب در اقتصاد مقاومتی سران سه قوه و تمام کسانی که در این زمینه نقش دارند را مخاطب قرار داده است، گفت: مجلس با توجه به مرکز پژوهش‌ها و دولت با توجه به وجود افراد صاحب‌نظر می‌توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.ولایتی در پایان گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی جز با مشارکت سه قوه امکان‌پذیر نیست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید