خرید دستبند روسیه یانوکوویچ را رئیس‌جمهور اوکراین خواند

مجلس دومای روسیه اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، رئیس جمهور قانونی این کشور است.به گزارش تسنیم به نقل از شبکه المیادین، مجلس دومای روسیه “ویکتور یانوکوویچ”، رئیس جمهور برکنار شده اوکراین را رئیس جمهور قانونی این کشور دانست.مجلس نمایندگان روسیه موسوم به دوما درپی سرنگونی دولت اوکراین و روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور به دنبال تصویب طرحی است تا بتواند از روس‌تبارها و گویشوران روسی در مناطق جنوبی و شرقی اوکراین حمایت کند.کشور اوکراین از نظر بافت فرهنگی و اجتماعی عمدتا به دو قسمت تقسیم می‌شود به طوری که مناطق شرقی و جنوبی این کشور تمایل بیشتری به زبان و فرهنگ روسی داشته و در مقابل، مناطق شمالی و غربی گرایش بیشتری به کشورهای اروپایی دارد.مسکو پیشتر حاکمان جدید کیف را متهم کرده بود که با شیوه‌های تروریستی به دنبال سرکوب و ساکت کردن مخالفان خود هستند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید