خرید دستبند تاکید مسجد جامعی بر آزادی و استقلال مطبوعات

رییس شورای شهر تهران گفت: رشد خبر و شکوفایی روزنامه ها با آزادی ارتباط مستقیم دارد زیرا استقلال و آزادی به عنوان پایه در قانون اساسی است.به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈ احمد مسجد جامعیˈ روز سه شنبه در گردهمایی استادان و دانشجویان دانشکده خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: استقلال و آزادی و تمامیت ارضی در قانون اساسی همتراز هستند و نمی توان هیچکدام را به هر بهانه ای مورد تعارض قرار دهد.وی با اظهار خوشحالی از حضور در دانشکده خبر افزود: این دانشکده از زمان شکل گیری تا امروز خاطره های بسیاری را برای من داشته است.مسجد جامعی تصریح کرد: طبقه خبرنگاران از زمان تشکیل دانشگده خبر ایجاد شد و این دانشکده موجب شد تا خبرنگاران جایگاه اصلی خود را پیدا کنند.وی با بیان اینکه فارغ التحصیلان این رشته محصول نظر و عمل خبرگزاری بوده است افزود: نه تنها در این رشته بلکه در رشته های دیگر فرهنگی نیاز به عمل است.رییس شورای شهر تهران گفت: این دانشکده فقط با نقش آفرینی خود دانشجویان قادر به ادامه راه است و بدون آنها ادامه کار دانشکده مسیر نبوده و نیست.همچنین در این مراسم از سوی شهرداری منطقه هفت از ˈ احمد مسجد جامعیˈ با لوح یادبود قدردانی شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید