خرید دستبند مسئول انفجار در نزدیکی کنسولگری ایران

گروه تروریستی مست گل که وابسته به طالبان پاکستان است مسئولیت حمله انتحاری به نزدیکی کنسولگری ایران در شهر پیشاور پاکستان را بر عهده گرفت.به گزارش فارس، سخنگوی این گروه اعلام کرد: ما یک عامل انتحاری را برای هدف قرار دادن کنسولگری ایران و ایرانی های داخل ساختمان به محل فرستادیم اما متاسفانه آنها آسیب ندیدند.وی در ادامه تاکید کرد که این گروه تروریستی مواضع ایرانی ها و شیعیان را در همه جا هدف قرار خواهند داد.لازم به ذکر است در این انفجار دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید