خرید دستبند تملق و چاپلوسی جامعه را بیمار و بدبین می‌کند

اصغر کیهان نیا، یک مشاور روانشناس با مذموم خواندن تملق و چاپلوسی، به اکتسابی بودن این رفتار ناپسند و یادگیری آن اشاره کرد و گفت: تکرار این رفتار موجب می‌شود افراد در درازمدت از یکدیگر بدشان بیاید و جامعه را بیمار کنند.به گزارش فارس، وی اظهار داشت: کسانی که نان را به نرخ روز می‌خورند و اعتقادی به جوانمردی و انسانیت ندارند، افرادی «غیرمسئول نسبت به جامعه» هستند.وی افزود: این افراد فقط به فکر منافع خود هستند و در قبال منافع مردم و جامعه احساس مسئولیت نمی‌کنند.کیهان نیا با بیان ضرب‌المثل «گذشتن خر از پل» تصریح کرد: استدلال افراد غیرمسئول نسبت به جامعه این است که مهم این است که خر من، از پل بگذرد و اگر بعد از آن پل خراب شود مهم نیست.این مشاور روانشناس گفت: افراد «غیرمسئول نسبت به جامعه» سعی می‌کنند مثلاً با ترفند‌های متفاوت از پرداخت اقساط وام‌های بانکی جلوگیری کنند. عدم پرداخت مالیات، رفتار ناپسندی است که این دسته افراد به آن مبادرت می‌ورزند.کیهان‌نیا تصریح کرد: متأسفانه در برخی خانواده‌ها این نوع رفتار‌ها به جای بار منفی، مثبت تلقی شده و این گونه رفتار‌های ناپسند به زرنگی افراد نسبت داده می‌شود.وی ادامه داد: تکرار این رفتار‌ها و تائید آن از سوی برخی افراد می‌تواند تملق و چاپلوسی را زیاد کند. بخشی از ترویج این رفتار ناپسند به دلیل انتظار طرف مقابل برای تعریف و تمجید از سوی دیگران است اما بهترین شیوه مقابله با این نوع رفتار‌ها اجازه ندادن به فرد متملق است.این متخصص بهداشت روانی با ذکر حکایتی از کریم‌خان زند گفت: می‌گویند عموی کریم خان زند به شیراز می‌رود و چند روزی مهمان وکیل الرعایا می‌َشود. روزی به کریم‌خان زند می‌گوید که خواب پدر او را دیده در حالی که در بهشت جامی از آب کوثر می‌نوشد. کریم خان دستور می‌دهد تا او را از شهر بیرون کنند و در آن هنگام  می‌گوید: «وقتی تملق آغاز گردد، کار رعیت به سامان نگردد.»وی با بیان تبعات تملق در جامعه اظهار داشت: تکرار این رفتار موجب می‌شود تا افراد در دراز مدت از یکدیگر بدشان بیاید و جامعه را بیمار کنند.این مشاور روانشناس خاطرنشان کرد: رفتار تملق و چاپلوسی اکتسابی است و از والدین و اطرافیان آموخته می‌شود. از طرفی پاداش این رفتار که با گفتن عباراتی چون «خیلی زرنگی» و «آفرین» گفته می‌شود، فرد متملق را به ادامه رفتارش ترغیب می‌کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید