خرید دستبند تصویب 6 حکم جدید برای ورزش در مجلس

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان از صدور شش حکم جدید توسط مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار خبر داد.به گزارش ایسنا، همزمان با تصویب بودجه وزارت ورزش و جوانان پیشنهادات این وزارتخانه برای تصویب احکامی به سود ورزش در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت شش حکم برای نخستین بار به تصویب رسید.سیدمناف هاشمی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که آیا این احکام به سرعت قابل اجرا هستند و یا در پیچ و خم تصویب آیین‌نامه گم می‌شوند؟ گفت: احکام مصوب یک دستور کار برای ما است. نحوه اجرای کار ساده نیست. باید ستادی در وزارت ورزش و جوانان برای اجرای این قوانین در سال 93 شکل بگیرد. اگر این احکام اجرا شود منابع بسیار خوبی به دست وزارت ورزش و جوانان خواهد رسید.این احکام به شرح زیر است:1- در تبصره سه بند “م” آمده که دولت اجازه دارد واحدهای فرهنگی، رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی – هنری را از طریق مزایده و با اولویت هیات‌ها و استان‌ها به بخش خصوصی واگذار کند و وجوه حاصل از آن، پس از واریز شدن به حساب درآمدهای عمومی دولت برای طرح‌های و پروژه های وزارتخانه ورزش هزینه شود.این حکم نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد و می‌بایست وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی اقدام به تصویب آن کنند.2- در یک حکم کلی مجلس به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تغییر و تبدیل درخواست‌ها به بهترین شکل تغییر کاربری داشته باشند. تاکنون وزارت ورزش و جوانان اجازه این کار را نداشت. در حوزه ورزشی با هماهنگی ماده “5” کمیسیون شهرسازی، متقاضیان می‌توانند درخواست دهند که پس از پرداخت عوارض قانونی اقدام شود. پس از تغییر کاربری هم، استانداران موظف هستند که بر اجرای امور نظارت داشته باشند.3- ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها می‌توانند اماکن مازاد آموزش روستایی خود را با درخواست فرمانداران در قالب صورت جلسه در اختیار ادارات کل ورزش و جوانان قرار دهند.4- وزارتخانه‌های ورزش، آموزش و پرورش، بهداشت می‌توانند پروژه هایی که کمتر از 50 درصد پیشرفت کار دارند. برای فروش یا اجاره بلند مدت تا سقف 10 سال به تعاونی‌ها واگذار کنند که تا با حفظ کاربری نسبت به بهره‌برداری از آنها اقدام شود. در شرایط مساوی هم تا 10 درصد پایین‌تر از رقم اصلی می‌توانند اماکن را به کارکنان یا بازنشستگان واگذار کنند.5- به وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اجازه داده شده که پروژه های نیمه تمام را با تایید معاونت راهبردی ریاست جمهوری به خیرین باشگاه ساز واگذار کنند.6- در احکام جدید وزارت ورزش و جوانان به همراه سازمان بهزستی و وزارت آموزش و پرورش می‌توانند از سایر دستگاه‌ها کمک مالی بگیرند.این در حالی است که سایر دستگاه‌ها از چنین کاری ممنوع هستند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید