خرید دستبند بررسی احتمالی پروتکل الحاقی در مجلس

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پروتکل الحاقی در گام نهایی مذاکرات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و نهایتا مجلس با توجه به شرایط ، روند مذاکرات و منافع ملی ، درباره آن تصمیم می گیردحجت الاسلام والمسلمین محمد حسن ابوترابی فرد در گفت وگو با ایرنا افزود: تیم مذاکره کننده ایران با تاکید بر حقوق قطعی و مشروع ملت ایران گفت وگو هایش را برای رسیدن به یک نقشه راه در مذاکرات وین به پیش برد.وی تاکید کرد: در این راستا مهم این است که در ماه های باقی مانده تا چه حد آمریکا و متحدانش بر توافقی که در ژنو بوده التزام عملی خواهند داشت.وی افزود: با این که گذشته آمریکا حکایت از عدم پایبندی این کشور به مبانی، اصول و حقوق مشروع ملت ها دارد در این راستا باید رصد کنیم در آینده آمریکایی ها چگونه عمل خواهند کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد پروتکل الحاقی گفت: این پروتکل از مسائلی است که در گام نهایی در دستور کار مجلس قرار می گیرد که در مذاکرات هیات نمایندگی ایران هم نیز بر آن تاکید شد و از مسائلی است که مجلس باید برای آن تصمیم بگیرد. وی اظهار داشت: نهایتا مجلس با توجه به مجموعه شرایط و روند مذاکرات و منافع ملی در مورد آن تصمیم می گیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید