خرید دستبند بان‌کی‌مون خواستار حفظ‌تمامیت‌اراضی‌اوکراین‌شد

دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که روند سیاسی در اوکراین باید منجر به حفظ وحدت و تمامیت ارضی اوکراین شود.به گزارش تسنیم، مارتین نسرکی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که بان کی مون امیدوار است یک روند سیاسی فراگیر که مطالبات تمام مردم اوکراین را محقق کند به اجرا گذاشته شود و تمامیت ارضی و وحدت این کشور حفظ شود.مارتین نسیرکی افزود: بان کی مون از تمام طرفهای درگیر در اوکراین خواست تا از خشونت دوری کنند و اصول دموکراسی و حقوق بشر را به طور کامل رعایت کنند تا فضایی مناسب برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در این کشور به وجود آید.دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین رابرت سری یکی از مشاوران اصلی خود را به کیف اعزام کرده است تا پیام همبستگی سازمان ملل متحد با تمام مردم اوکراین را به رئیس جدید پارلمان و رئیس جمهور موقت اوکراین برساند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید