خرید دستبند آخرین وضعیت کیفیت آب شرب تهران

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، آخرین وضعیت کیفیت آب شرب تهران را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، دکتر کاظم ندافی درباره آخرین وضعیت کیفیت آب شرب کشور بویژه در تهران، گفت: با توجه به پیگیری‌های مکرر وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کیفیت آب در بسیاری از آن مناطق تهران که با مشکل روبرو بود، مطلوب و این مناطق نیز به شبکه شهری سیستم آبرسانی متصل شده‌اند.وی افزود: به دنبال پیگیری‌های سال 90 وزارت بهداشت و با تغییراتی که در سیستم آبرسانی ایجاد شد، در حال حاضر بخش عمده‌ای از جمعیت جنوب تهران نیز از آب تصفیه خانه‌های شهر تهران استفاده می کنند.ندافی در این باره ادامه داد: البته هنوز در شهرک‌های اقماری چندین موسسه آبرسانی خصوصی هستند که امور مربوط به آنها در حال پیگیری است تا مشکل این شهرک‌های اقماری نیز حل شود. برنامه ما آن است که تمام این مناطق تحت پوشش شبکه آبرسانی شهری و روستایی وزارت نیرو قرار گیرند و به این ترتیب هیچ شرکت آبرسانی خصوصی بدون اینکه تحت پوشش وزارت نیرو باشد، وجود نداشته باشد.وی گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی بر علیه فعالیت و حضور تمام شرکت های خصوصی آبرسانی که کیفیت آب شرب شان مشکل دارد، شکایت کرده‌اند و تمام این شرکت‌ها پرونده‌های قطوری در دادگاه دارند. برخی از شرکت‌های خصوصی آبرسانی سیستم شان را به شرکت آب و فاضلاب تحویل داده و برخی نیز تعطیل شده و شبکه آبرسانی شهری کل منطقه را پوشش داده است.ندافی تاکید کرد: آن دسته از شرکت‌های خصوصی که کیفیت آب شان مشکل دارد را پیگیریم تا تمام این موارد تحت پوشش وزارت نیرو قرار گیرند. تعدادی از روستاها نیز وجود دارند که تحت پوشش آبفا نیستند، این موارد را نیز پیگیریم.نامه وزارت بهداشت به دولت جهت تامین هزینه اتصال سیستم آبرسانی روستاها و شهرک های اقماری به آبفارییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان گفت: اتصال سیستم آبرسانی این مناطق به آبفا نیازمند هزینه قابل توجهی است. در این زمینه نامه‌ای با امضای وزرای بهداشت و نیرو به دولت فرستاده شده و از آنجا که بحث کیفیت آب بسیار مهم است، درخواست کرده‌ایم که به بودجه وزارت نیرو توجه ویژه‌ای شود تا این پوشش عملیاتی شود. اما در مجموع در بحث کیفیت آب شرب تحرکات خوبی در یکی – دو سال اخیر انجام شده است که البته نیازمند پیگیری مستمر است تا به نقطه مطلوب برسد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید