خرید دستبند پیمان‌تسلیحاتی‌ایران‌باعراق‌برای‌مبارزه‌باتروریسم

یک خبرگزاری انگلیسی خبر داده ایران یک پیمان تسلیحاتی با عراق برای فروش سلاح و کمک به مبارزه با تروریسم در این کشور امضا کرده است.به گزارش فارس، خبرگزاری انگلیسی رویترز در یک گزارش اختصاصی مدعی شده عراق با ایران پیمانی برای خرید سلاح از این کشور امضا کرده است.طبق این گزارش، مبلغ این قرارداد 195 میلیون دلار است و در اواخر ماه نوامبر، چند هفته پس از بازگشت نوری المالکی، نخست وزیر عراق از واشنگتن منعقد شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید