خرید دستبند قراردادهای نفتی ایران جذاب تر می شود

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای صنعت نفت کشورمان از طراحی شیوه جدیدی از قراردادهای نفتی به منظور افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در کشور با تامین حد اکثری منافع ملی خبر داد .سید مهدی حسینی  در هم اندیشی نظام جدید قراردادهای نفت در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: کمیته بازنگری پس از 4 ماه تلاش شبانه روزی و بهره گیری از دیدگاههای کارشناسان مختلف و بررسی قراردادهای کنونی از جمله بیع متقابل ،‌ توانست مدلی جدید ازقراردادهای نفتی را عرضه کند . حسینی  با بیان اینکه قراردادهای نفتی در دنیا در سه مدل قرارداد مشارکتی، امتیازی و قراردادی سرویس منعقد می شود افزود :  می توان از مدل جدید قراردادهای نفتی که در ایران طراحی شده است به عنوان  مدل چهارم قراردادها یاد کرد . رئیس کمیته بازنگری قراردادهای صنعت نفت افزود : برای طراحی این نوع قرارداد همه قراردادها به طور دقیق بررسی و بهترین وجوه قراردادها برگزیده شد تا درهر زمینه ای که کشور نیاز دارد این قراردادها کاربرد داشته باشد و این ویژگی بزرگ آن است.حسینی گفت:‌ این مدل قرارداد برای سرمایه گذاران خارجی آن قدر جذابیت دارد که بتوانیم در بازار رقابتی اطراف کشورمان مانند عراق، قطر، کردستان ، آذربایجان ، ترکمنستان برنده شویم .وی افزود: البته این بدان معنا نیست که امتیازات عجیب و غربی باید داده شود اما معنایش آن است که در یک کار رقابتی حتما درست به پیش برویم.حسینی گفت: ما با انعطاف هایی که در بسیاری از بخش ها دارد و همچنین رهایی از  مشکلات اصلی قراردادهای بیع متقابل می تواند ما را در رقابت منطقه ای موفق کند . رئیس کمیته بازنگری قراردادهای صنعت نفت با اشاره به بسترسازیهای مناسب برای انعقاد این قراردادها افزود: بعد از مدتی شرکت های داخلی که در بخش نفت کار خواهند کرد در پی سرمایه گذاریهای جدید به توانمدیهای تازه ای در تولید تجهیزات صنعت نفت دست خواهند یافت. حسینی گفت: با اجرای این نوع قراردادها و همکاری شرکتهای داخلی با شرکتهای بین المللی ، بسترمناسبی برای افزایش توانمندی و فعالیت بین المللی انها فراهم خواهد شد . حسینی گفت: از آنجا که قراردادهای کنونی که بیع متقابل است 20 سال قبل تدوین شده بود ، ساختار قراردادها پیمانکاری بود و در قرارداد پیمانکاری تلاش این است که خطر پذیری حداقل  شود در حالی که شرکت های نفتی عادت دارند که در تجارت های ریسک پذیر زندگی کنند و از آن پول بسازند.وی افزود: اختلاف فلسفی در قرارداد بیع متقابل نمی گذاشت که برای حرکت های بزرگ برنامه ریزی شود گرچه در بدو امر موفقیت های بزرگی داشت و نقش بزرگی در تولید نفت و گاز ایفا کرد و با جذب 40 تا 50 میلیارد دلار در زمان خود ،  21 قرارداد بسته شد اما با مشکلاتی که داشت نمی توانست در دراز مدت منافع ما را تامین کند . وی افزود : با آسیب شناسی قراردادهای بیع متقابل مدل جدیدی از قرارداد نفتی طراحی شده است که پیش بینی می شود با عملیاتی شدن ان نتایج خوبی حاصل شود .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید