خرید دستبند سفر عضو هیئت رئیسه فیلا به ایران

: عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی به ایران سفر می‌کند.به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، ایران برای میزبانی همزمان رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی و همچنین رقابت‌های ساحلی جهان در سال 2015 میلادی کاندیدا شده است و از همین‌رو روزیف ازبکستانی یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی برای بررسی امکانات ایران جهت میزبانی جام جهانی و رقابت‌های ساحلی جهان به ایران سفر می‌کند.روزیف دهه پایانی اسفندماه راهی ایران خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید