خرید دستبند دولت مصر به طور رسمی استعفا کرد

“حازم الببلاوی” نخست وزیر مصر در یک کنفرانس خبری رسما استعفای خود و کابینه اش را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم االسابع، “حازم الببلاوی” نخست وزیر مصر دقایقی پیش با حضور در یک کنفرانس خبری استعفای خود و کابینه اش را اعلام کرد.وی اعلام کرد: مسائل متعددی پشت پرده استعفای کابینه قرار دارد و مصر به تمامی فرزندان خود نیاز دارد.وی تاکید کرد: کشور در وضعیت متشنجی قرار دارد و ما با چالشهای متعددی روبرو هستیم.الببلاوی افزود: ما این ریسک (استعفای کابینه) را برای خارج کردن مصر از بحران پذیرفتیم.بنابر اعلام منابع مصری “ابراهیم محلب” وزیر پیشین مسکن برای تشکیل کابینه جدید راهی کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید