خرید دستبند دستور روحانی درباه حقوق فولادی ها

حقوق همه بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد کشور تا پایان دیماه پرداخت شد و تسویه و عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولادکشور نیز تا پایان امروز به حساب این افراد واریز خواهد شد.به گزارش‌ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این اقدام پس از دستور فوری و قاطع رئیس‌جمهور انجام شده است.منابع مالی موردنیاز برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد کشور با حمایت و پیگیری ویژه رئیس‌جمهور و از محل واگذاری مستقیم سهام و اموال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.بر اساس این گزارش حقوق بهمن ماه بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد تا 14 اسفند و حقوق اسفندماه در اوایل سال آینده پرداخت خواهد شد.عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولادکشور نیز تا پایان امروز به حساب این افراد واریز خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید