خرید دستبند خریدوفروش‌ اعضای پیوندی مسائل خصوصی است

معاون درمان وزیر بهداشت در مورد رقم‌های میلیونی که در خرید و فروش‌ اعضای پیوندی، رد و بدل می‌شود، گفت: ارتباطات بین دهنده و گیرنده از کنترل وزارت بهداشت خارج است و مسائل انسانی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی بین دو نفر به ما مربوط نیست و ما به مسائل خصوصی افراد ورود نمی‌کنیم.به گزارش فارس، محمد آقاجانی در مورد خرید و فروش اعضای بدن گفت: متأسفانه در برخی نشریات اخباری را منتشر کردند که در بررسی‌های صورت گرفته غیرواقعی بودن آنها آشکار شد.وی در مورد اینکه این خرید و فروش‌ها گفته شده توسط دلالان انجام می‌شود گفت: ممکن است اتفاقاتی در سطح جامعه رخ بدهد اما خوشبختانه سیستم پیوند اعضا در کشور سالم و مناسب است و اتفاقات موردی و استثنایی را نمی‌توان تعمیم داد.معاون درمان وزیر بهداشت گفت: با گسترش عمل پیوند،وجود مراکز پیشرفته و متخصصان این حوزه و همچنین پرداخت کامل هزینه‌های پیوند از سوی وزارت بهداشت وضعیت خوبی را در این حوزه شاهد هستیم.آقاجانی در پاسخ به اینکه رقم‌های میلیونی در این خرید و فروش‌ها به دلیل کمک‌های کم دولت رد و بدل می‌شود گفت: ارتباطات بین دهنده و گیرنده از کنترل وزارت بهداشت خارج است و مسائل انسانی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی که بین دو نفر ممکن است رخ دهد به ما مربوط نیست و ما به مسائل خصوصی افراد ورود نمی‌کنیم.وی ادامه داد: اما آنچه که بر آن نظارت داریم بیمارستان‌هایی است که عمل پیوند را انجام می‌دهند و باید به طور کامل ضوابط را رعایت کنند و در مقولات غیرقانونی وارد نشوند.معاون درمان وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت نظارت کاملی بر عمل پیوند دارد و به جرئت می‌توانیم بگوییم نظارت‌ها کامل است و تخلفات برنامه‌ریزی شده و گسترده وجود ندارد اما چنانچه موردی رخ دهد و گزارش شود بلافاصله پیگیری می‌شود چرا که بازرسی فعال در این زمینه وجود دارد.وی با اشاره به اینکه مراکز پیوند به صورت کامل تحت نظر وزارت بهداشت است افزود: مجدد تأکید می‌کنم مطالبی که مربوط به قاچاق گسترده اعضای بدن انسان و روابط ناسالم اقتصادی در امر پیوند منتشر شده بود بررسی و کذب بودن آن اثبات شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید