خرید دستبند کشف دانه‌های برنج 2600 ساله در ژاپن

دانه‌های برنج نپخته که تخمین زده می شود مربوط به 2400 تا 2600 سال پیش باشد، درژاپن کشف شد. این برنج‌ها که در منطقه نارای ژاپن بدست آمده از نوع برنج قهوه‌ای است و این دوره از تاریخ ژاپن تصور می‌رود که دوران آغاز کشت برنج درشالیزارها و افزایش وگسترش مزرعه‌هایی که توسط انسان کشت می‌شد. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، این برنج ها تنها 11 دانه برنج با حدود 4 میلی متر درازاست. این برنج بدون پوسته است که در گل و لای مرطوب که سبب حفاظت این دانه‌ها از نفوذ هوا شده، به خوبی حفظ شده‌اند.  «تاتسویا اینامورا» استاد سیستم های تولید گیاه از دانشگاه کیوتو قرار است با تجزیه و تحلیل دی ان ای این دانه‌ها و با استفاده از روش بررسی رادیو کربن، تاریخ دقیق این دانه‌های برنج را تعیین و نوع برنج‌ها را از نظر ژنتیک، مورد مطالعه قرار دهد. طبق شواهد تاریخی، برنج ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻴﺎهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﻴﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪارک. ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ، اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺞ در ﺁﺳﻴﺎ و در ﮐﺸﻮر هﻨﺪ و ﭼـﻴﻦ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ. زراعت برنج شاید قدیمی‌ترین زراعت در آسیا باشد. سالها قبل از اینکه شواهد تاریخی از تمدن بشری وجود داشته باشد کشت ان متداول بوده است . قدیمی‌ترین مدارکی که در مورد کشت برنج به دست امده مربوط به پنج هزار سال قبل است. برنج در ازمنه بسیار قدیم از جنوب شرقی آسیا به مالایا فیلیپین و چین راه یافته و یک قرن قبل از میلاد از چین یا هندوستان وارد ژاپن شده است.   کشت برنج از دوره هخامنشی که قسمتی از هندوستان هم جزء امپراتوری بزرگ ایران به شمار می‌رفت از رود سند گرفته تا رود هرات هر جا که آب فراوان و هوای گرم وجود داشته کم و بیش کاشته می‌شد. در عهد اشکانیان در سواحل بحر خزر (گیلان و مازندران) و خراسان کنونی برنج کشت می‌شده است .ز راعت برنج از ایرانیان به یونانیان آموخته شد و توسط اعراب هم به اروپا برده شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید