خرید دستبند لیست «کارت هدیه» مرتضوی قابل استناد نیست!

لیستی که آقای مرتضوی در خصوص نمایندگانی که کارت هدیه دریافت کرده اند مدعی شده بود مربوط به مجلس نهم بود در حالی که در لیستی که به کمیسیون اصل 90 ارسال شده اسامی نمایندگان مجلس هشتم دیده می شود و لیست نیز مخدوش و دارای خط وردگی و قلم خوردگی است که به طور طبیعی اعتبار لیست را زیر سوال می برد.به گزارش مجلس نیوز مصطفی افضلی فرد”عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت  در خصوص  آخرین وضعیت پرونده کارت های هدیه در کمیسیون اصل 90 گفت: این اسامی مربوط به مجلس هشتم بود و دارای خط خوردگی نیز بوده و از اساس لیست مخدوش بوده است بنابراین نمی‌توان یه عنوان یک مدرک قانونی مورد استناد قرار گیرد.نماینده مردم اردبیل، نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:÷یش از این ادعا شده بود که نمایندگان مجلس نهم از آقای مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده اند اما در این لیست اسامی نمایندگان دوره هشتم مجلس دیده می شود. افضلی فرد هم چنین تصریح کرد: لیستی که به کمسییون اصل90 رسیده فاقد اعتبار قانونی است و حتی فاقد امضا است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید