خرید دستبند قهرمان پیشین رالی خاورمیانه درگذشت

مسفر بن صالح المری قطری مسابقات اتومبیل رانی مسافت های طولانی ˈرالیˈ خاورمیانه از قطر بامداد دوشنبه درگذشت.به گزارش ایرنا از الدوری والکاس قطر، وی آخرین بار در سال 2010 در مسابقات رالی خاورمیانه که در اردن برگزار شد شرکت کرد وبه مقام نخست رقابتها دست یافت.بر اساس این گزارش، پس از آن،المری جوان دچاربیماری سرطان شد و به ناچار ورزش را کنار گذاشت و به معالجه خود در یکی از بیمارستانهای لندن پرداخت تااینکه بامداد امروز به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در گذشت.درچند سال اخیر رانندگانی از قطر توانسته اند عنوانهای برتر مسابقات اتومبیل رانی راههای طولانی وناهموار خاورمیانه را به دست آورند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید