خرید دستبند رکورد بیشترین شمع روی کیک

«آشرتیا فورمن»، رکورد روشن کردن بیشترین تعداد شمع روی کیک را در کتاب گینس از آن خود کرد.به گزارش ایسنا، در این رکوردشکنی 48 هزار و 523 شمع روی کیک بزرگی گذاشته و همزمان روشن شد.به گزارش پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، این رکورد در اوت سال 2008 میلادی در آمریکا به دست آمد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید