خرید دستبند سرقت 50 ميلياردي پرنده‌هاي زينتي!

مرد سارق که با همدستي سرايدار مرکز پروش پرنده‌هاي تزئيني،دست به سرقت 5 ميليارد ريالي پرونده‌هاي قيمتي زده بود در جريان تحقيقات کارآگاهان پليس آگاهي دستگير شد.به گزارش ابتکار، دوم آذر امسال فردي با مراجعه به کلانتري 118 ستارخان به مأموران اعلام کرد که بيش از 200 عدد پرنده زينتي، به ارزش تقريبي 5 ميليارد تومان از وي سرقت شده است . با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع”سرقت اماکن” و به دستور شعبه چهاردهم بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران، پرونده براي رسيدگي در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. مالباخته که در زمينه تکثير و خريد و فروش پرنده‌هاي زينتي و آپارتماني فعاليت دارد، پس از حضور در پايگاه دوم پليس آگاهي در اظهارات اوليه خود و در خصوص محل سرقت به کارآگاهان گفت: براي انجام کار تکثير و نگهداري پرندگان، من ساختماني دو طبقه در منطقه طرشت را براي اين کار پيش بيني کرده بودم و حتي براي اطمينان بيشتر طبقه اول ساختمان را براي نگهباني در اختيار يک سرايدار قرار داده بودم. مالباخته در ادامه اظهارات و در خصوص نحوه اطلاع از سرقت پرندگان به کارآگاهان گفت: ساعت 9 و 30 دقيقه دوم آذر امسال بر اساس روال هر روز به محل خود مراجعه کردم. زمانيکه وارد طبقه اول شدم، سرايدار را با دست و پايي بسته در داخل حمام طبقه اول پيدا کردم !! وي عنوان داشت که شب گذشته چند نفر به زور وارد ساختمان شده و پس از ضرب و جرح و بستن اقدام به بستن دست و پاي وي کرده و پس از آن، پرندگان را سرقت کرده اند. بلافاصله به طبقه دوم ساختمان رفته و در آنجا با قفس‌هاي خالي بيش از 100 جفت پرنده زينتي و آپارتماني روبرو شدم که ارزش برخي از جفت‌هاي آن بيش از 100 ميليون تومان بود که من حاضر به فروش آن نبودم. کارآگاهان با مراجعه به محل سرقت و بررسي صحنه سرقت اطمينان پيدا کردند که سرقت داخلي بوده و به احتمال بسيار زياد، سرايدار نيز با سارق يا سارقين همکاري داشته است. در حاليکه سرايدار همچنان مدعي بيگناهي خود بود، اما با ارائه دلايل و مدارک از سوي کارآگاهان مجبور به بيان حقيقت شد و ضمن اعتراف به مشارکت در سرقت، يکي از دوستان مالباخته به نام”احمد. ر” 49 ساله را به عنوان طراح و پيشنهاد دهنده سرقت معرفي کرد. سرايدار در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: “احمد. ر” به من پيشنهاد داد تا در ازاي 5 ميليون تومان وجه نقد با او همکاري کرده تا او بتواند پرندگان را سرقت کند. من نيز به طمع دريافت اين مبلغ با او همکاري کرده و شب سرقت، ابتدا او – براي فريب شاکي و مأموران – دست و پاي مرا بست و پس از سرقت تمامي پرندگان از محل خارج شد. مالباخته پس از اطلاع از نقش دوست خود در اين سرقت به کارآگاهان گفت: احمـد نيز همانند من در زمينه تکثير و خريد و فروش پرندگان زينتي فعاليت دارد اما در مقايسه با من سابقه کمتري در اين حرفه دارد و نوع نژاد پرندگاني که من نگهداري و تکثير مي‌کنم بسيار متفاوت از پرندگاني است که در بيشتر پرنده فروشي‌هاي وجود دارد و اين نوع پرندگان مشتري‌هاي خاص خود را دارند . مالباخته در ادامه به کارآگاهان گفت: شب قبل از سرقت”احمـد. ر” به محل کار من مراجعه و مکالمه تلفني مرا با يکي از مشتري‌ها شنيد که حاضر بود تا در ازاي يک جفت از قناري‌ها مبلغ 100 ميليون تومان پرداخت کند !! اما من با اين مبلغ موافقت نکردم. با معرفي يکي از دوستان مالباخته به عنوان طراح و عامل اصلي سرقت، کارآگاهان با شناسايي محل سکونت احمد در شهرک قدس ( غرب) وي را دستگير و به پايگاه دوم پليس آگاهي منتتقل کردند. احمد در اظهارات اوليه منکر هرگونه سرقت شده اما پس از مواجهه حضوري با سرايدار مجبور به اعتراف شد و محل نگهداري پرندگان در منطقه ي طرشت را به کارآگاهان نشان داد.سرهنگ کارآگاه جانپرور، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اعتراف صريح هر دو متهم به ويژه متهم اصلي پرونده به نقش خود در اين سرقت، قرار قانوني از سوي مقام قضايي صادر و متهمان روانه زندان شده و پرندگان کشف شده نيز به صاحب آنها بازگردانيده شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید