خرید دستبند رئیس دولت انتقالی اوکراین تعیین شد

پارلمان اوکراین پس از برکناری رئیس جمهوری این کشور “الکساندر تورچینوف” را به عنوان رئیس دولت انتقالی انتخاب کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، با رای اکثریت آرا نمایندگان پارلمان اوکراین، “ویکتور یانوکوویچ” از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد. در ادامه پارلمان “الکساندر تورچینوف” را که امروز به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شده بود، به ریاست دولت انتقالی این کشور منصوب کرد. وی قرار است تا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در بیست و پنجم ماه می اداره کشور را به دست بگیرد.امروز همچنین 322 نفر از مجموع 331 نماینده حاضر در نشست امروز پارلمان اوکراین به طرح آزادی “یولیا تیموشنکو” رهبر اپوزیسیون این کشور رای دادند. “ویکتور شوتس” از نمایندگان پارلمان اوکراین گفت در طرح آزادی تیموشنکو، تصمیم دیوان عالی حقوق بشر اتحادیه اروپا در مورد این سیاستمدار مورد استناد قرار گرفت.امروز پس از بالاگرفتن تنش های سیاسی در اوکراین نمایندگان با 228 رای از مجموع 450 رای نمایندگان، تورچینوف را به ریاست پارلمان انتخاب کردند. وی از جمله سیاستمداران نزدیک به تیموشنکو رهبر اپوزیسیون اوکراین به شمار می رود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید