خرید دستبند حقوق ماهانه برای ملی‌پوشان کشتی

فدراسیون کشتی قصد دارد از این پس به ملی‌پوشان حاضر در رقابت‌های جهانی، المپیک و بازیهای آسیایی حق‌الزحمه ماهانه تحت عنوان “حق سفره” پرداخت کند.به گزارش ایسنا، فدراسیون کشتی قصد دارد سالانه مبلغ دو میلیون تومان حقوق ماهانه برای ملی‌پوشان حاضر در رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسایی در نظر بگیرد. اگر کشتی‌گیری در هر دو رقابت جهانی و بازیهای آسیایی به میدان برود این مبلغ به ماهی 3 میلیون تومان افزایش خواهد یافت و در صورتی که در سال‌های آینده نیز کشتی‌گیری نفر اول تیم ملی باقی بماند مبلغ 500 هزار تومان به این حقوق ماهیانه اضافه می‌شود.سال مبنای این طرح سال 1393 خواهد بود و از رقابت‌های جهانی ازبکستان محاسبه خواهد شد.طرح تخصیص حق سفره قهرمانان تیم‌های ملی کشتی بزرگسالان کشور به شرح زیر است:1-کشتی‌گیرانی که در رده سنی بزرگسالان و در رشته آزاد و فرنگی در چارچوب فرآیند انتخابی تیم ملی، در هر سال با حضور در رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، موفق به پوشیدن پیراهن تیم‌ ملی در مسابقات المپیک، جهانی و بازی‌های آسیایی، می‌شوند به مدت یکسال (12 ماه) پس از اتمام رقابت‌های مذکور، ماهانه مبلغ بیست میلیون ریال (حق‌الزحمه) از فدراسیون کشتی دریافت می‌کنند.2-کشتی‌گیرانی که در چارچوب مفاد بند یکم به صورت توامان موفق به پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی می‌شوند، به مدت یکسال (12 ماه) پس از اتمام رقابت‌های مذکور(بازی‌های آسیایی)، ماهانه مبلغ سی میلیون ریال (حق ‌الزحمه) از فدراسیون کشتی دریافت می‌نمایند.3-در صورت تکرار موقعیت پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت‌های فوق‌الذکر بر اساس مفاد بند یکم، از سال 1393 (سال مبنا) به بعد، به ازا هر سال معادل مبلغ پنج میلیون ریال مازاد بر مبلغ یاد شده به دریافتی ماهیانه کشتی‌گیران ذیربط اضافه می‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید