خرید دستبند هیچ حکم اعدامی به دلیل حفظ قرآن لغو نشده

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: عفو در احکام محکومان منوط به رای کمیسیون عفو است.حمیدرضا حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای تجدیدنظر در حکم محکومان، پرونده ابتدا به کمیسیون عفو و پس از آن در صورت وجود شرایط مناسب به رییس قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود و حکم نهایی در پایان به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد.وی با اشاره به تاثیر حفظ قرآن بر تخفیف حکم متهمان، تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در زندان برگزار می‌شود که تاثیرات بسیار مثبتی نیز داشته است، اما حفظ قرآن تنها یکی از شروط تخفیف حکم یا عفو محسوب می‌شود.دادستان اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون هیچ حکم اعدامی به دلیل حفظ قرآن لغو نشده است،‌ خاطرنشان کرد: حفظ قرآن از جمله امتیازاتی است که افراد با جرایم مختلف می‌توانند از آن استفاده کنند، اما این امر ابتدا برای عفو باید در کمیسیون عفو استان و کشور بررسی شود و علاوه بر این شرایط دیگری نیز برای عفو نیاز است.حبیبی ادامه داد: برای عفو حکم اعدام شرایط متعددی باید لحاظ شود. مثلا در خصوص مجرمان مواد مخدر مواردی مانند میزان ماده مخدر و سابقه مجرم نیز م نظر قرار می‌گیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید