خرید دستبند اقتصاد اروپا رو به رشد گذاشت

با ادامه حمایت از سوی داده های مناسب رشد اقتصادی در اروپا شاخص های سهامی در این حوزه به رشد خود ادامه می دهند  به گزارش اقتصاد ایرانی به نقل از یورو نیوز، در روز شنبه شاخصهای سهامی در بازارهای مالی اروپایی بهبود داشته اند در شرایطی که داده های مناسب رشد اقتصادی که در روز جمعه منتشر شد این شاخص ها را در روند رو به رشدشان کمک می کند.  در طول ساعات بازارهای اروپایی EURO STOXX 19 صدم درصد بالاتر رفت , CAC   در فرانسه ۰٫۰۷ درصد بالاتر رفت و DAXدر آلمان نیز رشد  ۰٫۰۴ درصد را تجربه کرد.  در روز جمعه داده های بهتر از انتظارات رشد اقتصادی اروپا در سه ماهه چهارم باعث شد تا نگرانی ها  درباره روند اقتصادی در این حوزه کاهش یابد.  در سه ماهه چهارم رشد اقتصادی در حوزه یورو به   ۰٫۳ درصد رسید در شرایطی که رشد اقتصادی سالانه این ناحیه نیز  ۰٫۵ درصد را نشان داد.  در آلمان نیز اعلام شد رشد اقتصادی به  ۰٫۴ درصد در طول سه ماهه رسیده است در حالی که رشد  ۰٫۳ درصدی انتظار می رفته است و فرانسه نیز با ثبت رشد  ۰٫۳ درصدی از بازگشت به بحران در امان ماند.   در ایتالیا و در حالی که در روز جمعه آقای  آنریکو لتا از سمت نخست وزیری کناره گرفت اینک متئو رنزی برای تصدی این پست کاندید شده است.   

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید