خرید دستبند چک‌های‌دستفروش پرسپولیس در دست حدادی!

درباره چک‌های معروف سعید شیرینی اخبار ضد و نقیض فراوانی منتشر شده و اغلب بازیکنانی که از پرسپولیس جدا شده اند، درباره چک‌های بی محل آقای سرپرست صحبت‌های فراوانی کردند. حتی علی کریمي‌و جواد کاظمیان دو بازیکن فعلی تراکتورسازی، شیرینی را متهم کردند که چک دستفروش را به آنها داده! با‌اين وجود ظاهرا چک‌های معروف آقای شیرینی تنها در فوتبال و بازیکنان لیگ برتری خرج نشده و در سایر حوزه‌ها نیز آقای سرپرست و دست راست رویانیان از‌اين چک‌های معروف خرج کرده است! سال قبل بود که محمد رویانیان مدیرعامل سابق پرسپولیس در راستای برنامه‌های تبلیغاتی اش با احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک قرارداد بست و طبق آن قرار بود حدادی با اسم باشگاه پرسپولیس در رقابت‌های داخلی و خارجی شرکت کند  و قرار بر‌اين بود که باشگاه پرسپولیس نیز در ازای‌اين قرارداد مبلغ 250 میلیون به حدادی پرداخت کند اما تا به امروز پرداخت نشده. ظاهرا رویانیان بابت قرارداد باشگاه پرسپولیس با احسان حدادی نایب قهرمان المپیک نیز از چک‌های معروف شیرینی به وی داده، چک‌هایی که البته اعتبار ندارد!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید