خرید دستبند ماجراي گلوله‌اي که در لوله گير کرد

سارق جوان در حالي که قصد شليک به سمت مأموران انتظامي را داشت، خوشبختانه گلوله در لوله تفنگ گير کرد و شليک نشد.به گزارش ابتکار، يک مورد سرقت امکان خصوصي از شرکت صنعتي در محدوده يافت آباد به پليس 110 گزارش شد. به دنبال اين موضوع سريعا ماموران کلانتري 151 يافت آباد به محل اعزام شدند و پس از مستقر شدن در شرکت فردي به هويت کريم که نگهبان شرکت بود به ماموران مراجعه کرد و اظهار داشت: جوان مسلحي به قصد سرقت وارد شرکت شده و الان نيز در پشت ساختمان شرکت پنهان شده است. ماموران انتظامي سريعا جهت دستگيري اين جوان مسلح اقدام نموده که با مقاومت وي مواجه شدند. در ادامه مأموران پس از چند دقيقه درگيري توانستند اين جوان را خلع سلاح کرده و وي را به کلانتري انتقال دهند. گفتني است، ماموران در بازرسي کلت کمري متهم متوجه شدند که وي درحاليکه قصد شليک به سمت مأموران انتظامي را داشته خوشبختانه گلوله در لوله تفنگ گير کرده و شليک نشده است. رئيس کلانتري 151 يافت آباد سرهنگ حسين ذکايي درباره اين خبر گفت: متهم در خلال تحقيقات پليسي خود را به هويت نادر معرفي کرد و به قصد سرقت از شرکت صنعتي اعتراف نمود. گفتني است، تحقيقات براي بررسي زواياي پنهان اين سرقت کماکان توسط کارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ ادامه دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید