خرید دستبند بدوید تا خوش حافظه شوید!

شاید هیچ کس فکرش را هم نکند که دویدن می‌تواند ضامن سلامت ذهن باشد! طبق تحقیقات اخیر پژوهشگران دانشگاه کمبریج دویدن سبب بهبود حافظه شده و چون به اکسیژن‌رسانی بیشتر به مغز کمک می‌کند در شکل‌گیری صدها هزار سلول جدید حافظه هم دخیل است. ۲تا ۳بار دویدن در هفته می‌تواند باعث رسیدن مغز به نهایت قابلیت خود شود. محققان آلمانی هم می‌گویند قدرت تمرکز و حافظه تصویری در دوندگان حرفه ای بسیار بالاتر از دیگران است. آنها در انجام دادن امور بصری مانند خواندن نقشه یا ساختن چیزی از روی راهنمای مصور، بهتر از دیگران عمل می‌کنند.محققان انگلیسی موش هایی را که بطور نامحدود به چرخ دوار دسترسی داشتند و می توانستند بطور میانگین روزانه ۲۴ کیلومتر بدوند، با موش های گروه کنترل مقایسه کردند. آنها این موشها را در برابر یک صفحه رایانه ای که دو مربع یکسان را در کنار هم نشان می داد، قرار دادند. بر اساس این بررسی، اگر موش‌ها با بینی خود به مربع سمت چپ اشاره می کردند جایزه می گرفتند و در صورت اشاره به مربع سمت راست چیزی به آنها داده نمی شد. دانشمندان از این موش‌ها آزمایش حافظه به عمل آوردند. هرچه موش‌ها موارد را درست تر اشاره می کردند امتیاز بیشتری می گرفتند. تحقیقات نشان داد: موش هایی که می دویدند دو برابر موش های گروه کنترل نمرات بهتری دریافت کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید