خرید دستبند درخواست ربیعی برای انصراف مردم از دریافت یارانه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم درخواست کرد به خاطر منافع بزرگ ملی که همان تعمیم بیمه همگانی، اشتغال جوانان و پررنگ کردن سفره اقشار فرودست جامعه است، از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.به گزارش  ایرنا، علی ربیعی عصر پنجشنبه در حاشیه نشست تعاونگران در جمع خبرنگاران، افزود: هنرمندان و نویسندگان طی بیانیه ای انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده اند.وی یادآور شد: هم اکنون کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی راه افتاده است و این حرکت اجتماعی می تواند دولت تدبیر و امید را در تحقق اهداف عدالت اجتماعی یاری رسان باشد.وی اظهار داشت: با توجه به رقم تورم کنونی به نظر می رسد یارانه نقدی تاثیر چندانی بر روی زندگی مردم تاثیری نداشته باشد، مردم می توانند حتی اگر حقی در گرفتن این پول دارند اما به خاطر آنکه جامعه به سمت پویایی گام بردارد، انصراف خود را اعلام کنند.ربیعی گفت: مردم می توانند به شکل گروهی و یا حتی فردی انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کنند.به گفته وزیر کار، دولت مکلف شده که به شکل خوداظهاری در خصوص دریافت یارانه اقدام کند لذا از مردم تقاضا می کنم خانوارهایی که می توانند از این پول گذشت کنند، یاری رسان دولتی باشند که احساس خوبی را به جامعه منتقل کرده است.وی در پایان یادآور شد: روح بلند ایرانی و احساسات مذهبی مردم همواره یاری رسان دولت بوده است و بی تردید این بار هم مردم همگام با دولت همانگونه که در انتخابات سال جاری نشان دادند، می توانند با انصراف خود از دریافت یارانه نقدی تحولی دیگر را در جامعه رقم بزنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید