خرید دستبند ارزش گمرکی 10 مدل پورشه اعلام شد

ارزش گمرکی 10 مدل خودروی سواری وارداتی آلمانی پورشه مدل 2014 اعلام شد.  به گزارش ایسنا، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورت جلسه شماره 525 مورخ 15 بهمن ماه 1392 کمیته مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ارزش انواع مدل سواری‌های پورشه با آپشن سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت معین موتور اعلام شد.  ارزش‌گذاری خودروهای سواری وارداتی مربوط با توجه به ارزش‌های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام می‌شود. براین اساس ارزش فوب خودروهای پورشه بین 64735 تا 218870 دلار تعیین شده است.  به صورت تفکیک شده ارزش گمرکی (فوب) 10 مدل خودروی پورشه با آپشن به شرح زیر است:  باکسترز، 64735 دلار  911 کررا اس، 125047 دلار  911 کررا اس کابریولت، 133047 دلار  911 توربو اس، 125047 دلار  پانامرا، 125200 دلار  پانامرا 4اس، 158448 دلار  پانامرا توربو، 218870 دلار  کاین، 83540 دلار  کاین اس، 99277 دلار  کاین توربو، 163984 دلار

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید