خرید دستبند پسر رزمي‌كار آزارم مي‌داد كشتمش

پسر نوجوان كه براي پايان دادن به اختلافات و آزار و اذيت دوستش او را به قتل رسانده بود در جريان تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي لب به اعتراف گشود. به گزارش اعتماد، سرهنگ عظيمي رييس پليس آگاهي استان مازندران در تشريح اين خبر اظهار داشت: هفته گذشته خانواده پسر 17ساله‌يي با مراجعه به پليس آگاهي چالوس از ناپديد شدن وي خبر دادند. آنها در شكايت خود گفتند پسرمان امروز عصر به باشگاه رفت و ديگر به خانه بازنگشت، تلفن همراهش نيز خاموش است به همين خاطر احتمال مي‌دهيم حادثه‌يي ناگوار براي وي رخ داده باشد. در ادامه تيمي از ماموران تحقيقات در اين زمينه را آغاز كردند اما هيچ ردي از پسر رزمي‌كار به دست نيامد. وي ادامه داد: صبح روز بعد جسد مقتول در حالي كه با ضربات چاقو به گردنش به قتل رسيده بود در حاشيه چالوس كشف شد. با كشف جسد پرونده در اختيار كارآگاهان مبارزه با قتل قرار گرفت و ماموران فرضيه‌هاي مختلف در خصوص انگيزه قتل را مورد بررسي قرار دادند. رييس پليس آگاهي استان مازندران ادامه داد: پس از رد فرضيه‌هاي قتل با انگيزه مسائل مالي و ناموسي ماموران تحقيقات را روي دوستان مقتول متمركز كردند كه در جريان بررسي‌ها مشخص شد يكي از دوستان پسر رزمي‌كار آخرين بار همراه وي از باشگاه خارج شده است. سرهنگ عظيمي خاطرنشان كرد: تنها مظنون اين جنايت به پليس آگاهي منتقل شد كه در بازجويي‌ها مدعي شد شب حادثه مقتول قصد داشت به دليل اختلافاتي كه با دونفر داشت به محل قرار با آنها برود از من نيز خواست همراهش بروم اما قبول نكردم. با طرح اين ادعا تيمي از ماموران به محل قرار رفته اما تحقيقات نشان داد هيچ درگيري در آنجا رخ نداده است. ماموران كه متوجه تناقض‌گويي‌هاي متهم شده بودند به بازجويي از او ادامه دادند كه پسر 16ساله به نام هومن سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: مدت‌ها بود مقتول مرا مورد آزار و اذيت قرار مي‌داد. شب حادثه به بهانه گردش، به حاشيه شهر رفتيم، در آنجا ابتدا يك سيم برق را به دور گردنش پيچيده و وقتي بي‌حال شد با چاقو 13ضربه به گردنش زدم بعد هم جسد را در آنجا رها كرده و به خانه باز‌گشتم. رييس پليس آگاهي استان مازندران خاطرنشان كرد: متهم روز قبل صحنه جنايت خود را بازسازي و با قرار قانوني روانه زندان شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید