خرید دستبند نصب دستگاه دروغ سنج روی توئیتر

دانشمندان در دانشگاه شفیلد انگلیس در حال توسعه سیستم کامپیوتری جدید هستند که مانند دروغ سنج عمل می کند و قرار است روی سرویس توئیتر نصب شود.به گزارش خبرآنلاین این سیستم روی 140 کارکتر یا کمتر ضقاوت راست و دروغ را انجام خواهد داد. نصب دروغ سنج روی شبکه های اجتماعی می تواند صحت و سقم خبر ارسالی را تشخیص دهد و این سیستم به اطلاع رسانی صحیح در فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی کمک می کند.در حال حاضر هر دروغی بنام خبر توسط هر منبع وارد و ناوارد و مغرض و … روی شبکه های اجتماعی منتشر می شود و عده ای نیز به عنوان دنباله رو آن را دنبال می کنند و با تلف کردن وقت  بعدا متوجه می شوند دروغ بوده است اما این سیستم که نامش را Pheme (در زبان یونانی یعنی شایعه پر جنجال) گذاشته اند می تواند توئیت ها را از لحاظ راستی و درستی بسنجد.جلوگیری از شایعات بی پایه و اساس، هدف اصلی است که محققان اروپایی توسعه دهنده Pheme آن را دنبال می کنند.ظاهرا این دروغ سنج روی شورش های سال 2011 لندن مورد آزمایش قرار گرفته است. دو خبر فرار حیوانات از باغ وحش لندن و آتش سوزی در چرخ و فلک لندن و … باعث شد تا دروغ سنج اینترنتی ساخته شود.کالینا بونچوآ از محققان این پروژه در دانشگاه شفیلد می گوید به صورت آنلاین سیستم Pheme اطلاعات را آزمایش و ردیابی کرده و با اصل ان تطبیق می دهد و میزان واقعی بودن آن را به سرعت مشخص می کند.حکومت، ستادهای بحران، سازمانهای صلیب سرخ و امور اضطراری و خبرنگاران با این سیستم می توانند صحت خبر را مشاهده کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید