خرید دستبند نفس تهران باز هم به شماره افتاد

معاون نظارت و پایش آلودگی هوای محیط زیست گفت: امروز هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.به گزارش تسنیم، محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش آلودگی هوای محیط زیست در خصوص آخرین وضعیت هوای تهران اظهار داشت: براساس داده‌های ایستگاه سنجش آلودگی هوای تهران، امروز هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار گرفته است.وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا روی عدد 101 بوده و شرایط برای گروه‌های حساس ناسالم است که توصیه می‌شود بیماران قلبی، تنفسی، کودکان و سالمندان از تردد غیرضروری در خیابان‌ها خودداری کنند.معاون نظارت و پایش آلودگی هوای محیط زیست بیان کرد: برای فردا نیز هوای پایتخت ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید