خرید دستبند مایلی‌کهن با لباس رفتگران در بازی استقلال و ملوان

محمد مایلی‌کهن در حاشیه دیدار استقلال و ملوان و در حمایت از رفتگران شهرداری با لباس رفتگران در کنار زمین حاضر خواهد شد.به گزارش ، نادر فریادشیران مربی فوتبال در گفت‌وگو با اعلام کرد که بعد از توهین یکی از مربیان به قشر زحمت‌کش رفتگران شهرداری در یک برنامه تلویزیونی، محمد مایلی کهن امروز برای حمایت از این قشر زحمت کش و شریف با لباس رفتگران در دیدار استقلال و ملوان حاضر می‌شود.دیدار استقلال و ملوان ساعت 15:30 امروز در انزلی برگزار خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید