خرید دستبند رویترز: مذاکرات هسته‌ای خوب پیش می‌رود

یک دیپلمات غربی به خبرگزاری انگلیسی رویترز گفته پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ به طرز شگفت‌انگیزی خوب بوده است.به گزارش خبرگزاری فارس، یک دیپلمات غربی در مصاحبه با خبرگزاری انگلیسی رویترز درباره مذاکرات بین ایران و کشورهای 1+5 در وین، پایتخت اتریش گفت که این مذاکرات به طرز شگفت‌آوری خوب پیش می‌رود.وی افزود تاکنون مشکل واقعی وجود نداشته است. این دیپلمات غربی درباره موضوعات مطرح در مذاکرات هسته‌ای وین گفت تمرکز گفت‌وگوها بر پارامترها، فرایندها و جدول زمانی مذاکرات بوده است.این دیپلمات غربی در عین حال گفت که از این مذاکرات انتظار نتایج فوری نداریم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید