خرید دستبند تحقیق و تفحص از سهام عدالت بر روی میز هیئت رئیسه مجلس

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.  به گزارش تسنیم؛ یکی از دستور جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در روز سوم دیماه امسال، بررسی تحقیق و تفحص از عرضه‌ی سهام عدالت بود که کلیات آن بعلاوه تحقیق و تفحص از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی، ملت و صادرات رای آورد. حالا قرار شده پس از پایان اجلاس بین المجالس اسلامی و نیز اتمام بررسی بودجه سال 93 روند اجرایی تحقیق و تفحص از سهام عدالت شروع ‌شود. در این رابطه نیز محمدرضا پورابراهیمی از تقدیم طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: مدتی پیش این طرح در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و در حال حاضر منتظر اعلام وصول هیئت رئیسه هستیم تا مراحل قانونی این تحقیق و تفحص به صورت رسمی آغاز شود. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بررسی در خصوص چگونگی صدور مجوزها برای انجام فعالیت‌ها غیر از موارد مشمول سهام عدالت و نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره 64 شرکت واگذار شده، بررسی میزان پرداخت‌ها بابت حقوق، حق حضور و پاداش‌های سالانه، بررسی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و چگونگی ادامه فعالیت علیرغم گذشت بیش از چند سال و نحوه انتخاب کارگزارهای استانی از محورهای این تحقیق و تفحص است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید