خرید دستبند بازیکن پرسپولیس خانه‌اش را وقف کرد

«حسین ماهینی» بازیکن تیم ملی و پرسپولیس تهران یک واحد مسکونی و یک قطعه زمین به ارزش 800 میلیون ریال را وقف کرد.به گزارش ایرنا از سازمان اوقاف و امور خیریه، ماهینی این قطعه زمین و واحد مسکونی به مساحت 206 مترمربع و ارزش 800 میلیون ریال را در شهرستان دشتی استان بوشهر وقف کرده است.این ورزشکار با اخلاق، واحد مسکونی و قطعه زمین را با نیت احداث مجتمع فرهنگی ورزشی وقف کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید