خرید دستبند یک مدیر سابق وزارت ارشاد در دادگاه کیفری

یک منبع آگاه از ارسال پرونده یک مدیر سابق وزارت ارشاد در دولت دهم به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.این منبع آگاه روز چهارشنبه به ایرنا گفت: پرونده این فرد در دادگاه کیفری استان تهران اعلام وصول شده اما هنوز تعیین شعبه نشده است.به گفته این منبع آگاه پیشتر پیش بینی می شد پرونده مدیر سابق وزارت ارشاد برای رسیدگی به دادگاه کارکنان دولت ارسال شود.بر اساس این گزارش، اتهام این مدیر سابق وزارت ارشاد در دولت قبلی، دریافت رشوه است.وی دهم آذر ماه امسال در شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت حضور یافت و دادسرا اتهام دریافت رشوه را به او تفهیم کرد.شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت برای این مدیر سابق وزارت ارشاد قرار وثیقه 60 میلیون تومانی صادر کرد که از سوی متهم تودیع شد و این مدیر سابق فعلا با تودیع وثیقه آزاد است.نامبرده و پسرش پرونده دیگری نیز در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران داشت که هشتم دی ماه جاری رسیدگی شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید