خرید دستبند پست جدید آقای افشاگر

دانشگاه گلاسکو اسکاتلند روز سه شنبه در صفحه توئیتر خود اعلام کرد ادوارد اسنودن مشاور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که در کشورش با اتهام جاسوسی مواجه و به روسیه پناهنده شده است، به عنوان ریاست افتخاری این دانشگاه برگزیده شد.به گزارش واحد مرکزی خبر، اسنودن دعوت گروهی از دانشجویان را برای نامزدی این سمت پذیرفته بود. اسنودن در رقابت با گریم اومبره قهرمان سابق دوچرخه سواری، آلن بیست نویسنده و کلوین هولدرزورث از اعضای کلیسا به این سمت برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، گروهی از دانشجویان که از اسنودن برای پذیرفتن این سمت دعوت کرده بودند با صدور بیانیه ای از انتصاب وی ابراز خرسندی کردند. در این بیانیه آمده است: «این موضوع نشان می دهدکه ما با اسنودن و تمام افشاگران شجاع در سراسر جهان،‌ بدون توجه به محل حضور آنان ابراز همدردی می کنیم. طی هفته های آینده ما به فعالیت خود ادامه می دهیم تا آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر سازمان ها نقض حقوق اساسی در زندگی خصوصی ما را متوقف کنند و همچنین برای اینکه اسنودن به عنوان یک افشاگر مطرح باشد نه به عنوان یک خائن.»دانشگاه گلاسکو پیشتر اعلام کرده بود وظیفه اصلی رییس دانشگاه، دفاع از منافع دانشجویان است و این فرد کاملا از طریق انتخاب دانشجویان تعیین می شود. اسنودن که بسیاری از اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا را افشاء کرده است، ماه اوت پناهندگی موقت یکساله از روسیه دریافت کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید