خرید دستبند ٢٠تا۳۰درصد افراد دچار يكي از اختلالات رواني‌اند

دكتر مصطفي معين، رييس كرسي يونسكو در آموزش سلامت گفت: با توجه به روند رو به رشد اختلالات رواني در كل دنيا و از جمله در جامعه ما و اينكه 20 تا 30 درصد افراد در جوامع گوناگون به يكي از اختلالات رواني مبتلا هستند، كرسي يونسكو با همكاري انجمن علمي روانپزشكان ايران و دفتر سلامت رواني و اجتماعي وزارت بهداشت نسبت به برپايي اين كنفرانس اقدام كرده است. به گزارش مهر، رييس كرسي يونسكو در آموزش سلامت تصريح كرد: در بين بيماري‌هاي مختلف از نظر ميزان ناتواني، حداقل 14 درصد ميزان ناتواني‌ها در اثر ابتلا به بيماري‌هاي رواني به ويژه افسردگي ايجاد مي‌شود.وي ادامه داد: متاسفانه با وجود واقعيت‌هاي فوق نوعي بي‌توجهي يا غفلت در ارتباط با اهميت سلامت رواني جامعه از سوي سياستگذاران، دستگاه‌هاي اجرايي، نخبگان علمي و اجتماعي وجود دارد كه اين امر خسارت زيادي را به لحاظ تحميل هزينه‌هاي بهداشتي، درماني، اقتصادي و گسترش آسيب‌هاي اجتماعي به دنبال داشته است. معين افزايش فقر، رشد نابرابري‌ها و تبعيض‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه با روند جهاني شدن اقتصاد در كل دنيا افزايش يافته، گسترش شهرنشيني و اختلال در پيوندهاي سنتي و خانوادگي را به عنوان عوامل جهاني شيوع اختلالات رواني دانست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید