خرید دستبند نشست روز دوم اجلاس PUIC آغاز شد

نشست نوبت صبح روز دوم کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دقایقی قبل آغاز به کار کرد.دقایقی قبل نشست نوبت صبح روز دوم کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی آغاز به کار کرد که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است در نوبت صبح این اجلاس سخنرانی نواب‌رئیس و برخی از سازمان‌های ناظر و روسای هیات‌ها در سطح پایین‌تر از نایب‌رئیس انجام می شود.همچنین در نشست دوم امروز بیانیه نهایی و بیانیه تهران کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی قرائت می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید