خرید دستبند فرجی‌دانا یک مسئولیت دیگر به میلی‌منفرد داد

وزیر علوم با صدور حکمی جعفر میلی‌منفرد را به عنوان رئیس کارگروه نظام آموزشی منصوب کرد.به گزارش تسنیم، رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  و رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با صدور حکمی جعفر میلی‌منفرد، معاون آموزشی وزارت علوم را به عنوان رئیس کارگروه نظام آموزشی منصوب کرد.این انتصاب در راستای اجرایی شدن راهبردهای سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است.کارگروه نظام آموزشی در وزارت علوم به مسئولیت معاون آموزشی و مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری،کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورای تخصصی حوزوی و دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها تشکیل و آغاز به کار کرده است.شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی چهار کمیته تخصصی کارگروه نظام آموزشی، کارگروه نظام فرهنگی- تربیتی، کارگروه نظام پژوهش و فناوری و کارگروه نظام مدیریت را برای اجرای سند دانشگاه اسلامی مصوب کرده است.وظایف این کارگروه‌ها شناسایی و تعیین اولویت‌های سند، تدوین و ارائه برنامه‌های اجرایی کردن راهبردهای سند دانشگاه اسلامی، رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبات و برنامه‌ها و تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز جهت ایجاد زمینه اجرای بهینه سند است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید