خرید دستبند سرنگونی پهپاد صهیونیستی در نزديکي مرز لبنان

 یک گشتی ارتش صهیونیستی برای بردن قطعات یک هواپیمای شناسایی و تجسسی اسراییل سرنگون شده در نزدیک مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی، به خاک لبنان تجاوز کرد.به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری المنار، قطعات این هواپیمای شناسایی و تجسسی صهیونیستی از نوع MK در شرایطی پیچیده سرنگون شده است.مشخص نیست که این هواپیمای تجسسی اسراییل چه زمانی نزدیک مرزها لبنان سرنگون شده است.سربازان صهیونیست هنگام عملیات بازرسی منطقه به روی نیروهای امنیتی ارتش لبنان که نزدیک خط مرزی آبی حاضر شده بودند، آتش گشودند.براساس این گزارش، سربازان دشمن صهیونیستی برای بردن سه قطع این هواپیمای تجسسی وارد منطقه کروم المراح نزدیک میس الجبل شدند.یازده سرباز ارتش صهیونیستی با عبور از سیم های خاردار مرزی با دستگاه های ویژه مین یاب به جست وجو در منطقه کروم المراح مقابل شهرک مرزی میس الجبل پرداختند.سربازان صهیونیست از خط مرزی موسوم به «آبی» عبور نکردند.نیروهای کلاه آبی صلحبان سازمان ملل متحد یک خط مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی تشکیل داده اند که به آن خط مرزی آبی گفته می شود.ارتش لبنان و نیروهای صلحبان سازمان ملل متحد(یونیفل) در منطقه حاضر شدند.براساس این گزارش هواپیماهای جنگی ارتش صیونیستی نیز امروز بارها بر فراز جنوب لبنان و در ارتفاع متوسط پرواز کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید