خرید دستبند جنگ داخلي سودان جنوبي از سرگرفته شد

با پایان آتش بس در سودان جنوبی درگیری ها در این کشور از سرگرفته شد.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار؛ با پایان آتش بس در سودان جنوبی، شورشیان حمله گسترده ای را برای بازپس گرفتن شهر راهبردی مالاکال آغاز کردند.جنگ داخلی سودان جنوبی نیروهای سالوا کر، رئیس جمهور و ریک ماشار ، معاون سابق رئیس جمهور را رودر روی هم قرار داده است.این جنگ تاکنون هزاران کشته و حدود نهصد هزار آواره برجای گذاشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید